ਬਹੁਤ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਕਦੇ ਗੀਤ ! ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ , ਕਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ , ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ! ਉਸ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਭੌਂਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ! ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ! ਕਿੰਨਾਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਅ ਰੋਅ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ! ਬੇਮਤਲਬ ਚੀਕਦਾ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ! ਪਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ! ਤੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ , ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ , ਤੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ , ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ! ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ ! ਇਹੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈ !! About the author